Med anledning av internationella mensdagen, 28 maj, har vi på Ålands Feministparaply tagit fram en kort enkät med frågor som berör mens, mensskydd och hur det påverkar din eller din familjs ekonomin. Syftet med enkäten är att få en bild över hur mens och mensskydd påverkar menstruerandes ekonomiska situation. Det här är viktig kunskap dels för våra politiker men också för oss alla i det åländska samhället. Det är bara när vi har kunskapen som vi kan göra de förändringar som verkligen behövs.

Det kommer att vara möjligt att svara på enkäten fram till den 28 juni 2024.

Du når enkäten antingen genom att scanna qr-koden på bilden eller genom följande länk: https://me-qr.com/aXv3nfdt

Internationella mensdagen, 28 maj

Syftet med den internationella mensdagen är att motarbeta stigmat och tabun kring mens samt att uppmärksamma de orättvisor som existerar. Dagen syftar till att öka medvetenheten om menstruation, främja god menstruationshygien och belysa de utmaningar som många människor möter när det gäller menstruation runt om i världen.