Ålands feministparaply vill möta och samla det gemensamma intresse, glöd, strävan och engagemang för ett jämställt samhälle som finns på Åland. Vi vill få engagemanget att öka, samt bredda, stärka och utveckla det, med syftet att stärka demokratin. Arbetet och verksamheten vilar på en feministisk grund. Vi önskar bli och vara en katalysator som samlar kraften i det frivilliga föreningsarbetet som i förlängningen gagnar hela Åland.
Organisationen ska verka för jämställdhet och allas lika värde i ett jämställt samhälle. All verksamhet ska utgå från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action. Föreningen arbetar även för en kontinuerlig integration av ett genusperspektiv i
politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, framförallt lokalt, men föreningen
engagerar sig även nationellt, europeiskt och internationellt. Föreningen är en bred
jämställdhetsrörelse och arbetar utifrån den breda samhällsvetenskapliga definitionen av Feminism, vilken är:

“Att vara medveten om systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män och att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp i samhället.Att med handling, vilja och engagemang sträva till att kvinnor och män får lika villkor. Att vara medveten om att det intersektionella perspektivet i det feministiska arbetet är ett sätt att få syn på hur kön, sexualitet, social status, etnicitet, legal status och andra maktordningar tillsammans skapar samhällets maktstrukturer”.

Feministparaplyets verksamhetsplaner och berättelser hittar du här!

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2018