Det här är feministparaplyet enligt föreningens stadgar

Ålands feministparaply – nätverk för jämställdhet – en partipolitiskt obunden paraplyorganisation för den åländska jämställdhetsrörelsen.

Paraplyorganisationens arbete vilar på feministisk grund. Organisationen ska verka för jämställdhet och allas fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. All verksamhet ska utgå från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Plattform for Action.

Vi arbetar för en kontinuerlig integration av ett genusperspektiv i politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, framförallt lokalt men kan även engagera oss nationellt, europeiskt och internationellt.

Vi vill vara en bred jämställdhetsrörelse och arbeta utifrån den breda samhällsvetenskapliga definitionen av Feminism, vilken är:
Att vara medveten om systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män och att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp i samhället.
Att med handling, vilja och engagemang sträva till att kvinnor och män får lika villkor.
Att vara medveten om att det intersektionella perspektivet i det feministiska arbetet hjälper oss att få syn på hur kön, sexualitet, social status, etnicitet, legal status och andra maktordningar tillsammans skapar vårt samhälles maktstrukturer.