För att bli medlem i Ålands feministparaply betalar du 10€ eller mer till konto: FI9455780420145501 ange namn och e-postadress.

Privatpersoner

Man kan vara medlem eller stödjande medlem. Avgiften för enskild medlem är 10€/år eller högre belopp.

Som medlem får du tillgång till Feministparaplyets grupp på Facebook samt rabatt på föreläsningar och inspirationstillfällen ordnade av eller tillsammans med oss.
Medlemsavgifterna används till föreningens verksamhet så som föreläsningar, workshops och events.

Företag och organisationer

Även företag och organisationer kan bli medlemmar i Ålands feministparaply

Max 10 medlemmar 20€/år eller högre belopp.
10-50 medlemmar 50€/år eller högre belopp.
Mer än 50 medlemmar 100€/år eller högre belopp.
Stödjande medlem 50€/år eller högre belopp.

Medlemskap beviljas av styrelsen efter inbetalning. Ange typ av önskat medlemskap, namn och kontaktuppgifter i meddelandefältet vid inbetalning.

Medlemskap beviljas för ideella organisationer, föreningar och enskilda personer. Organisationer och föreningar som kan ansluta sig ska bygga på demokratisk grund. Medlemmarna ska acceptera och verka för paraplyets ändamål. Stödjande medlemskap är för de organisationer, enskilda eller företag som vill stödja paraplyets ändamål. Som stödjande medlem får man information om paraplyets verksamhet.