Projektet Xse – omfattande emotionell och sexualitetsundervisning från grundskolan bygger på riktlinjerna från Världshälsoorganisationen och syftar till att främja utbildning av barn i åldrarna 6-9 i sfären av känslor och sexualitet på ett omfattande och åldersanpassat sätt .

Xse-initiativet består av fem partners från fyra europeiska länder: Italien, Portugal, Kroatien och Finland/Åland. Partners genomförde identifiering och insamling, på europeisk nivå, av metoder, innovativa tillvägagångssätt och verktyg, som syftade till att stimulera inlärningsprocessen av kognitiva, emotionella, fysiska, sociala och juridiska aspekter av emotionell och sexualundervisning riktad till barn i åldrarna 6-9 år.

Materialet finns på fyra språk engelska, italienska, portugisiska och kroatiska.