Ålands Feministparaply driver under 2019-2023 ett projekt för att motverka sexuella trakasserier i de åländska gymnasieskolorna och i fritidssektorn. Vi arbetar i samråd med gymnasieskolorna och fritidssektorn för att alla ungdomar ska känna sig trygga i skolan och i sin fritidssysselsättning. Genom föreläsningar, workshops och samtal förser vi ungdomar, ledare och personal med kunskap och verktyg för att motverka sexuella trakasserier och diskriminering.

Ida Eriksson

Projektledare

Epost: ida.eriksson@feministparaplyet.ax

Jane Carlsson

Projektanställd

Epost: jane.carlsson@feministparaplyet.ax