Vi säger stopp. Nu.

Även vi på Åland påverkas av de strukturella problem som uppmärksammats genom #metoo. Det finns en normaliserad sexistisk kultur och en tystnadskultur som gör att drabbade flickors och kvinnors röster inte hörs. Nu måste vi ändra på det.

Vi vill berätta hur det kan vara att vara utsatt på Åland och vi vill få slut på tigandet. Övergrepp och kränkningar ska inte vara något man får stå ut med, något man skakar av sig, något man skäms över att ha blivit utsatt för.

Tillsammans, ärligt och rakt och tydligt, vill vi blottlägga de trakasserier och övergrepp som sker genom att dela våra erfarenheter och visa vår solidaritet. Vi gör det för vår egen skull, för att vi vägrar vara offer.  Vi gör det för framtiden, för att tystnaden ska brytas. Vi gör det för hon, han och hen.

Läs våra berättelser. Agera i de sammanhang du är och verkar genom att bygga trygghet och bryta tystnadskulturen med oss. Vi kräver ett slut på sexism, kränkningar och övergrepp.

Metoo.ax