Vi säger stopp. Nu.

Även vi på Åland påverkas av de strukturella problem som uppmärksammats genom #metoo. Det finns en normaliserad sexistisk kultur och en tystnadskultur som gör att drabbade flickors och kvinnors röster inte hörs. Nu måste vi ändra på det.

Vi vill berätta hur det kan vara att vara utsatt på Åland och vi vill få slut på tigandet. Övergrepp och kränkningar ska inte vara något man får stå ut med, något man skakar av sig, något man skäms över att ha blivit utsatt för.

Tillsammans, ärligt och rakt och tydligt, vill vi blottlägga de trakasserier och övergrepp som sker genom att dela våra erfarenheter och visa vår solidaritet. Vi gör det för vår egen skull, för att vi vägrar vara offer.  Vi gör det för framtiden, för att tystnaden ska brytas. Vi gör det för hon, han och hen.

Läs våra berättelser. Agera i de sammanhang du är och verkar genom att bygga trygghet och bryta tystnadskulturen med oss. Vi kräver ett slut på sexism, kränkningar och övergrepp.

Metoo.ax


Ålands Feministparaply har släppt en rapport om #metoo-kampanjen på Åland

Fem år har gått. Då satt vi på våra ställen och tog emot vittnesmålen som vällde in. En på ett
kontor på Ålandsvägen. En hemma i sin lägenhet. En i pauserna på jobbet. En på ett hotellrum
i Reykjavik. Vi höll kontakten med varandra, frågade, grät, blev förbannade. Funderade på
vad som var rätt och hur vi skulle förklara.
När den åländska #metoo-bölden sprack och vittnesmålen började strömma in var det som att
stå i en dusch och vänta på det varma vattnet. Först en kall rännil, sen en kall ström och
plötsligt skållhett, starkt och brännande.
Vi som jobbade med att ta emot vittnesmålen var beredda, och ändå inte. Vi hade ju läst på
men var ändå inte redo för de unga flickornas förtvivlan, för de äldre kvinnornas minnen, för
lättnaden och sorgen, ilskan och avskyn.
När vi ser tillbaka på det som kom fram önskar vi att fler hade läst och lyssnat, att fler stillnat
och funderat vad det betyder för flickor och kvinnor att vi nästan alla delar erfarenheten av
övergrepp, trakasserier och sexualiserat hån.
Det har hänt en hel del, men inte tillräckligt. Vi hoppas att denna rapport, som för vår del är
slutpunkten för #metoo och #ålandockså, ska stämma till eftertanke. Vittnesmålen i rapporten
har redigerats för att skydda personers identitet, men det är kvinnornas egna röster och
berättelser.
Så här vill vi väl inte ha det?


Nina Fellman
Ordförande för Ålands Feministparaply

Presentation av rapporten ”Upp med näven – En kvalitativ sammanställning av vittnesmålen från #metoo-kampanjen på Åland” på Mariehamns stadsbibliotek 8 december 2022