Projektet UNGA-jämställd skola och fritid släpper idag metodmaterialet ”Gruppsnack”. Materialet är framtaget för att stötta barn-och ungdomsledare i att hålla samtal med barn och unga om viktiga saker i livet. Materialet kan användas i alla formera av fritidsverksamhet där du träffar en grupp med barn eller unga vid flera tillfällen.

I forskning så framkommer det att det är viktigt för barn och ungas psykiska och fysiska hälsa att de får möjligheten och verktygen för att kunna uttrycka sina känslor och tankar. Det i kombination med goda relationer med trygga vuxna ger barn och unga skyddsfaktorer för att hantera utmaningar i livet.

Samtalen hålls under vanliga träffar eller träningar. Det är beräknat att varje
tillfälle tar 30 minuter från varje träff under åtta påföljande träffar. Målgruppen är främst
barn i åldern 9-12, men samtalen kan även hållas med yngre eller äldre om gruppen är
uppdelad så att nivån på diskussionen blir på en bra gemensam nivå.

Det är många som inspirerat, bidragit, stöttat i processen och testat materialet. Men vi vill tacka några särskilt, Emil Ganz, fritidsledare Lemlands kommun, Kadi Henell, ledare på Ålands 4H, Locker Room Talk och Folkhälsans Ungdomsverksamhet.

Om du har frågor, hör gärna av dig till Jane Carlsson, jane.carlsson@feministparaplyet.ax