Efter debatten i lagtinget om Socialdemokraternas motion om kostnadsfria mensskydd konstaterade Moa Rytterstedt att det fanns stora kunskapglapp bland ledamöterna. Moa bestämde sig för att något måste göras. För att öka kunskapen om menstruerande på Åland tog hon fram en enkät.

Moa har låtit oss på Ålands Feministparaply dela resultatet av enkäten. Du hittar sammanställningen längre ned på sidan.

Vi passade på att ställa några frågor till Moa om enkätundersökningen.

Varför valde du att göra undersökningen?

Jag valde att göra undersökningen för att det skulle finnas statistik till politikerna. Det saknas kunskap om mens och hur det påverkar menstruerande. Det såg vi tydligt i debatten om kostandsfria mensskydd.

Jag var själv också intresserad av hur mens upplevs och uppfattas på Åland. Själv är jag så privilligerad att jag aldrig upplevt det som svårt att prata om mens. Men jag hade lite kunskap om hur andra upplever det.

Var det något i resultatet som du blev förvånad över?

Ja, att så många använder trosskydd. Inte bara under mens utan hela tiden. Jag har själv aldrig använt trosskydd så för mig var det ett överraskande resultat.

En annan sak som förvånade mig var hur många det är som har problem som är kopplade till mensen, och hur mycket det kostar att få profersionell hjälp.

Vilka åtgärder skulle du vilja gjordes på Åland med anledning av undersökningen?

Jag vill se kostnadsfria och lättillgängliga mensskydd på hela Åland. Det är en billig investering i folkhälsan då det minskar tabun och ökar trygghetskänslan hos menstruerande. Undersökningen visar att det är en åtgärd som skulle minska sjukskrivningar och öka produktiviteten på arbetsplatserna. Det i sig ökar köpkraften i samhället. Det är konstigt att motståndarna till kostnadsfria mensskydd inte ser den effekten. Sen skulle det också ha en effekt på miljön då flera uppger att om det var kostandsfritt skulle de byta till ett skydd som går att använda flera gånger istället för engångsskydd.