Söndagen den 7 mars samlades ett tjugotal av Ålands Feministparaplyets medlemmar för ett digitalt årsmöte. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna höll Eva Amundsdotter från Stockholms universitet en föreläsning med temat Ojämställdhet i arbetslivet – hur görs ojämställdhet och vad kan man göra åt den. 

På årsmötes valdes dessutom en styrelse. Mötet valde enhälligt att ge Sofia Enholm förnyat förtroende som ordförande för föreningen.

 Jag är väldigt hedrad över att ha fortsatt förtroende från medlemmarna att leda föreningen ännu ett år. Jag ser fram emot att få kavla upp ärmarna och jobba för att motverka ojämställdheter som förekommer i arbetslivet, som är föreningens fokus för året, säger Sofia Enholm

Styrelsen som valdes på årsmötet är en blandning mellan nya och rutinerade medlemmar. Vid sin sida som vice ordförande kommer Sofia Enholm ha Kristin Mattsson. Kristin Mattsson har tidigare suttit som ledamot i Ålands Feministparaplys styrelse.

Styrelsen i sin helhet:

Sofia Enholm, ordförande

Kristin Mattsson, vice ordförande

Jenny Lindgren

Fredrika Kvist-Snellman

Jessica Josefsson

Anna Südhoff

Anna Johansson

Suppleanter:

Matilda Svenblad

Elin Storfors

Joanna Isaksson

Klara Karlsson