Under två år har Ålands Feministparaply varit en del av ett Erasmus + projekt med namnet XSE- comprehensive emotional and sexuality education for primary school. Projektet påbörjades med en önskan om att ta fram ett material som ger barn i åldrarna 6-9 år möjligheten att ta del av en mångsidig undervisning om om kroppen, känslor, samtycke m.m. De nordiska länderna har arbetat länge med att skapa den här typen av undervisning, men så ser det inte ut i alla länder i Europa.

Xse-initiativet består av fem partners från fyra europeiska länder: Italien, Portugal, Kroatien och Finland/Åland. Partners genomförde identifiering och insamling, på europeisk nivå, av metoder, innovativa tillvägagångssätt och verktyg, som syftade till att stimulera inlärningsprocessen av kognitiva, emotionella, fysiska, sociala och juridiska aspekter av emotionell och sexualundervisning riktad till barn i åldrarna 6-9 år.

Nu har materialet färdigställt och publiceras på fyra språk; engelska, italienska, portugisiska och kroatiska.