Transpersoner existerar. De har alltid funnits. Det är en utgångspunkt. Transpersoner har, liksom alla andra också de rätten till självbestämmande över sina liv och kroppar.

På grund av tradition, fördomar och ibland också illvilja präglas vår gällande lagstiftning och inställningen till transpersoner av okunskap. Den nya translagen i Finland är en modernisering helt i linje med vad till exempel FN rekommenderar vad gäller denna grupp människor.
Ålands konservativa förening Urd fortsätter på ett fult och föraktfullt sätt kampanja mot en grupp som redan är utsatt. Den demonisering som den senaste insändaren ger uttryck för saknar förankring i statistiken. Det finns inget stort problem med våldsamma transpersoner som attackerar kvinnor, det är en myt man odlar för att driva sin konservativa och populistiska politik.
Att det juridiska och det medicinska kopplas ifrån varandra när det gäller transpersoner är ett stort steg framåt. Det betyder att en person som identifierar sig som trans själv kan göra beslutet att vara juridisk man eller kvinna, utan de utdragna medicinska utredningar och ingrepp som Urd-debattörerna tidigare motsatt sig. Hur man sedan lever med sin kropp blir en annan process.

Den underliggande frågan är snarast varför det är så provocerande att det finns människor som definierar sig själva på ett spektrum av könsidentiteter? Kan inte var och en få vila tryggt i den identitet man har? Är du man, född i en manskropp? Grattis, då är du det och behöver aldrig fundera på det spott och spe som nu öses över personer med annan identitet. Är du kvinna i en kvinnokropp likaså.

Den konstlade motsättning Urd vill skapa behöver inte finnas. Att det finns transpersoner är inget hot varken mot biologiska män eller kvinnor, om man inte driver tesen att det bara finns och ska finnas två sorter.
Det är självklart att det finns gränsdragningar och frågor som både behöver diskuteras och lösas. Det sker bäst i ömsesidig respekt och med sakliga argument, inte genom populistisk och osann skrämselpropaganda.

Nina Fellman
Ordförande Ålands Feministparaply