Gymnasieskolorna på Åland har tillsammans med projektet ”UNGA‐ jämställd skola och fritid” ett pågående arbete för att motverka sexuella trakasserier. Arbetet kommer att fokusera till stora delar på att arbeta med eleverna genom föreläsningar och workshops under skolåret.
Den åttonde september bjuds även föräldrarna och omsorgspersoner in för att delta i en interaktiv föreläsning som hålls av Malin Gustavsson från Ekvalita.


‐ Vi vill bjuda in till den här föreläsningen för att föräldrar och omsorgspersoner är viktiga i
ungdomarnas liv och vi tror att det finns många föräldrar som funderar på det här ämnet
och tycker att det är en viktig fråga, säger Ida Eriksson, projektledare för UNGA‐ jämställd
skola och fritid.

Föreläsningen kommer att hållas i Ålands Lyceums hörsal och börjar 18:30. Kvällen börjar med att alla som deltar kan anonymt via sina mobiltelefoner dela med sig av sina tankar och frågor om sexuella trakasserier. Föreläsningen kommer sedan till stora delar att utgå från de deltagandes bidrag.


‐ I den senaste ”Hälsa i skolan” undersökningen stack Åland ut med höga siffror av rapporterade sexuella trakasserier i jämförelse med resten av Finland. Även om projektets
målgrupp är gymnasieskolorna och fritidssektor, så behöver alla vara med i det här arbetet.
Vi vill tillsammans med gymnasierna visa att vi tar den här frågan på allvar. Alla elever ska
kunna känna sig trygga i skolan och på fritiden, fortsätter Ida.