Alla medlemmar är varmt välkomna på Ålands Feministparaplys årsmöte!

I år samlas vi digitalt den 7 mars kl. 11.00 för årets viktigaste möte. Vi kommer att gå igenom stadgeenliga årsmötesärenden.

Föreläsning
Eva Amundsdotter från Stockholms universitet kommer att föreläsa via Zoom. Temat på föreläsning är, Ojämställdhet i arbetslivet – hur görs ojämställdhet och vad kan man göra åt den. Exempel från forsknings- och utvecklingsprojekt på temat Genusmedvetet ledarskap för jämställda organisationer.

Anmälan

På grund av restriktionerna kommer årsmötet att genomföras digitalt via Zoom. Du måste anmäla dig för att få tillgång till länken för mötet. Vi vill ha din anmälan senast fredagen den 5 mars till info@feministparaplyet.ax.

Vill du bli medlem eller har glömt att betala årets medlemsavgift? Avgiften för enskild medlem är 10€. För studerande, pensionärer, arbetslösa samt för personer under 18 år är avgiften 5€. Medlemsavgiften betalas in på konto FI9455780420145501. 

Handlingar till Årsmötet (fylls på efterhand)