Alla medlemmar är varmt välkomna på Ålands Feministparaplys årsmöte!

I år samlas vi på Ålands anläggning. Torggatan 16D, den 12 mars kl. 14.00 för årets viktigaste möte. Vi kommer att gå igenom stadgeenliga årsmötesärenden men också få höra mer om verksamheten på Ålands anläggning.

Nominering till uppdrag

Nu är det dags att nominera till årsmötet. Då ska vi välja styrelse, verksamhetsgranskare och valberedning. Alla medlemmar har rätt att nominera och alla som är medlemmar i Ålands Feministparaply kan bli valda.
Nina Fellman, nuvarande ordförande, ställer inte upp för omval. Så det här är ett val som valberedningen gärna ser att ni funderar lite extra på.
Nomineringar till uppdrag i styrelsen och verksamhetsgranskare skickar du till
valberedningens sammankallande Sofia Enholm, sofiaenholm@gmail.com
 
Nomineringar till valberedningen skickar du till styrelsen info@feministparaplyet.ax
 
När du nominerar får du gärna motivera varför du gör denna nominering och om personen är
tillfrågad. Du får mer än gärna nominera dig själv.

Anmälan

För att veta ungefär hur många som kommer så vill vi att ni anmäler innan. Skicka in din anmälan senast söndagen den 6 mars till info@feministparaplyet.ax.

Så blir du medlem

Vill du bli medlem eller har glömt att betala årets medlemsavgift? Avgiften för enskild medlem är 10€. För studerande, pensionärer, arbetslösa samt för personer under 18 år är avgiften 5€. Medlemsavgiften betalas in på konto FI9455780420145501. 

Handlingar till Årsmötet (fylls på efterhand)